Menu Sluiten

Ramakrishna heeft een aantal dingen gezegd over de Kundalini. Ramakrishna was en grote heilige die leefde van 1836 tot 1886. Hij was een Bhakti yogi in wie de Kundalini volledig ontwaakt was uit zijn liefde voor God. Uit de “Gospel of Sri Ramakrishna” komen de volgende stukjes tekst over de Kundalini.

Blz 362-363

Het was avond. De meester zat op de vloer van zijn kamer met zijn devotees. Hij praatte met hen over yoga en da 6 cntra. Die worden beschreven in de Siva Samhita.
Ida, Pingala en Sushumna zijn de drie hoofd zenuwen. Alle lotussen bevinden zich in de Sushumna. Ze worden gevormd door bewustzijn, zoals een boom van was – de takken, twijgen, vruchten enzovoort allemaal van was. De Kundalini ligt in de lotus van de Muladhara. Die lotus heeft 4 bladeren. De Oer-energie verblijft in alle lichamen als de Kundalini. Ze is als een slapende opgerolde slang, met de Muladhara als haar verblijfplaats. De Kundalini wordt snel opgewekt als men het pad van Bhakti volgt. God kan niet gezien worden als zij niet wakker is. Zing ernstig en geheim in jezelf:
Wordt wakker, O Moeder, O Kundalini, wiens natuur eeuwige zegen is!
Jij bent de slang die opgerold in slaap ligt, in de lotus van de Muladhara

Blz 513

De Bauls zullen je vragen:”Wat weet je van de wind?” Met de Wind bedoelen ze de grote stroom die die je voelt in de subtiele zenuwen, Ida, Pingala en Sushumna, als de Kundalini ontwaakt is. Ze zullen je verder vragen:”Op welk station zit je?” Volgens hen zijn er 6 stations die overeenkomen met de 6 psychische centra van Yoga. Als ze zeggen dat iemand op het 5e station is, betekent dat dat de “mind” is geklommen naar het 5e centrum, bekend als de Visuddha chakra. Op dat moment ziet hij het vormloze.

Blz 610-611

Kan iemand kennis van God verkrijgen door alleen maar zijn naam te repeteren? Er zijn twee aanwijzingen van zulke kennis. Als eerste moet je verlangen, dat wil zeggen, liefde voor God. Je kunt dan nog beredeneren of discussieren, maar als je geen verlangen of liefde voelt, is dat alles zinloos. Het tweede is het ontwaken van de Kundalini. Zo lang de Kundalini nog slaapt heb je geen kennis van God. Je kunt uren besteden aan het bestuderen van boeken of filosofische discussies, maar als je geen innerlijke rusteloosheid hebt voor God, heb je geen kennis van Hem.
Als de Kundalini wakker is, verkrijgt men bhava, bhakti, prema enzovoort. Dit is het pad van devotie.
Het pad van karma is heel erg moeilijk. Daardoor verkrijgt men sommige krachten, ik bedoel occulte vermogens.