Menu Sluiten

Het leven drukt zich uit door beweging. Alle gezonde delen en organen van het lichaam hebben een subtiel ritme. Dat ritme kan door gevoelige handen en aandacht gevoeld worden. Dr. William Sutherland heeft meer dan 100 jaar geleden de basis gelegd voor de huidige cranio sacraal therapie die als basis die ritmes heeft. Hij ontdekte dat de beenderen van de schedel een ritme hadden. Het ritme is duidelijk waarneembaar voor een cranio sacraal therapeut en is ook duidelijk anders dan het ritme van het hart. Dr. Sutherland kwam tot de conclusie dat het ritme en het vrij bewegen daarvan cruciaal is voor de levenskracht en gezondheid. Hij noemde het ritme “Breath of Life” (Adem van het leven). Hij ontdekte verder dat dat ritme verbonden is met de subtiele beweging van het hersenvloeistof en de vloeistof die door het ruggemerg, centrale zenwustelsel en de daaromheen liggende weefsels loopt.

W.G. Sutherland cranio sacraal grondlegger

De Adem des Levens

De adem des levens, zoals het ritme ook genoemd word, kan in drie delen worden gevoeld. Elk hebben ze hun verschillende ritme en een soort ritme in een ritme. Ze worden “tides” (getijden) genoemd:

  • Het cranio sacraal ritme: dat heeft een ritme van ongeveer 8 – 12 cycli per minuut.
  • Het mid-tide: een ritme dat zich uitdrukt in ongeveer 2 – 3 cycli per minuut.
  • Het long-tide: een diep en langzaam ritme waarbij een cyclus ongeveer 100 seconden duurt. Dit ritme wordt gezien als de oorsprong van het ritme van het leven, een soort stilte van waaruit alles oprijst, de kern van ons “zijn”.

Cranio Sacraal bij Stress en Trauma

Gedurende ons leven wordt ons lichaam geprogrammeerd om om te gaan met allerlei omstandigheden. Zo leren we om te gaan met stress en trauma. Maar als de trauma’s en stress te groot zijn worden ze vastgezet in ons lichaam en lijden ze tot fysieke en emotionele problemen. Ieder van ons heeft een aantal dingen die vastgezet zijn. Meestal hebben we hulp nodig om die vastgezette trauma’s en stress reacties weer in beweging te krijgen. Een cranio sacraal therapeut kan voelen waar de ritme’s geblokkeerd zijn en zal het ritme uitnodigen weer zijn natuurlijke loop te gaan volgen. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt dan aangesproken en de vastgezette stress of trauma kunnen geheeld worden. Door steeds meer los te maken en alle barricades in ons weer vloeibaar en stromend te maken kunnen we stapje voor stapje ons leven gaan lijden waar we voor gekomen zijn. Met als een van de meest voelbare resultaten dat we ons gelukkig voelen, en steeds gelukkiger worden.

Gevoelige handen

Gevoelige handen bij cranio sacraal

De cranio sacraal therapeut gebruikt de handen om te voelen waar de blokkades in de ritme’s voorkomen. Dat luisteren met de handen is iets wat getraind kan worden, hoewel sommige mensen dat van nature beter kunnen dan anderen. Door dat “luisteren” kan gevoeld worden of een ritme te veel is, te weinig is, te zwak is, meer naar binnen dan naar buiten of andersom gaat, of het ritme hapert. Een goed cranio sacraal therapeut zal het bij de feiten houden waar gevoeld wordt dat het ritme niet soepel loopt. Hij of zij kan niet weten wat er is gebeurd in het leven van de client en zal dat ook niet invullen. Door het weer op gang brengen van het ritme krijgt de client de kans het vastgezette te verwerken.

De cranio sacraal therapeut heeft naast gevoelige handen ook een aanwezigheid en aandacht voor de client. De therapeut kan niet ergens anders zijn met de gedachten op het moment dat hij of zij met een client bezig is. Volle aanwezigheid is vereist, anders zal de cranio sacraal sessie minder of niet succesvol zijn. Die aandacht of aanwezigheid is vaak goed te voelen in de energie van de therapeut en vaak ook in de handen.

Holistisch

Cranio sacraal therapie is een holistische aanpak. De hele mens wordt gevoeld. Dus het lichaam en geest worden erbij betrokken. De diepe ontspanning die bereikt kan worden door cranio sacraal is belangrijk om ook op diep nivo te kunnen helen. Dat is het enorme verschil met een sportmassage, dat is alleen gericht op het lichaam. Cranio sacraal is verder geschikt voor babies, kinderen, volwassenen en ouderen. Ook maakt het niet uit of het acute klachten zijn of chronische. Omdat wij ook met voeding, ademhaling en yoga werken, kunnen wij u op alle vlakken verder helpen.

Meer over Cranio sacraal en de opleiding kun je vinden op Peirsman CranioSacraal Academie